5 element

Våra behandlingar kan användas som komplement till konventionell vård. Vi arbetar bland annat utifrån de fem elementen, som också återfinns i vad vi heter, e2elements.
Inom kinesisk medicin förklarar de fem elementen ”Wu Xing” grundläggande processer pÃ¥ alla nivÃ¥er, i stort som smÃ¥tt, i naturen, i vad vi äter, vÃ¥r moral och kroppens fysiologiska och mentala funktioner, via meridianerna och organsystemen.

Elementen är metall, trä, vatten, eld och jord, vart och ett med sina egna kvaliteter och kännetecken. Varje människa består av en unik kombination av elementen, som resulterar i vår konstitution. En person kan ha mer eld, en annan mer vatten.

Obalans i elementen resulterar i att vi mår sämre. Konstitutionen gör att vi påverkas på olika sätt av den mat vi äter, av vädret och andra omgivningsfaktorer. Genom att identifiera sin konstitution, kan man förstå hur omvärlden påverkar livet. Vi använder vår kunskap om elementen som en del i vår verktygslåda av behandling och träningsmetoder.

Genom åren har vi utvecklat en egen syntes av den kunskap vi fått från olika håll. Utifrån vår samlade erfarenhet hjälper vi dig sedan att kartlägga din individuella väg till hälsa och harmoni i samklang med naturen. En del i detta är att skapa balans mellan olika krafter, olika element, inom dig.