Trä

Trä har samband med våren och växtkraft i alla olika betydelser. Elementet alstrar energi, Är produktivt och utvecklande för människor och projekt.

I balans tillÃ¥ter det saker att växa i sin egen takt, men obalanserat spelar det roll i uppkomsten av stress och därmed förknippade skador.

Vanliga hälsoproblem om elementet dominerar är ilska, hjärt-kärlbesvär och spänningar som ger besvär i bindväv och leder.