Personlig träning

Personlig träning

På e2elements lägger vi tillsammans med dig upp ett personligt träningsprogram som är anpassat efter din fysiska kapacitet och personlighet.

Vi fokuserar på funktionell träning, alltså övningar som du har nytta av i vardagen. Du kommer i kontakt med din inre styrka och stabiltet, som leder dig vidare i en mer medveten träning.

Som hjälpmedel använder vi bland annat träningsapparaten Garuda, Läs mer på http://www.thegaruda.net!